Tvá nejúčinnější služba poplyne z tvých největších zranění.                                                   Rick Warren

Moje služba

Objasnění momentální situace

Před několika měsíci jsem do rubriky Kontakt napsala toto:

Blog "Sofie Dawa-Voyager: Vědomě žít a umírat" vznikl 5.11.2016 v 16:43 h.
Ve své staré podobě zanikl 21.7.2020. A definitivně zemřel v 03:05 h 23.9.2020.

Co s těmito stránkami bude dál, jestli něco vůbec má být, je momentálně ve hvězdách...
Nacházím se v přechodném období. Staré již téměř zemřelo, ale nové se ještě nezrodilo. Je nutné dotáhnout smrt starého do konce, aby na jeho místo mohlo přijít cosi nového.

Určitě se tak stane. Jen je otázka, bude-li to nové chtít a mít co sdělovat skrze tyto stránky.

Co jsem zač, jak a proč to dělám

Stále jsem čekala na nějaký podnět, který by mi napověděl, že možná přišel čas obnovit tento blog. Stalo se. Protože nejsem schopná "programově vymýšlet" nic pro vlastní sebeprezentaci, využiji text mailu, který jsem poslala svému příteli (ve spirituálním smyslu). Přijde mi jako natolik obecný, že jej mohu dát přečíst každému, kdo by chtěl projevit zájem o nějaký bližší kontakt se mnou.

Anonymně bych zpracovala, co mi k dané otázce přichází a vytvořila článek, který bude zveřejněn v blogu Vědomě žít a umírat. 

Pokud by si někdo výslovně nepřál takto publikovanou odpověď, učiním tak soukromým mailem.

Co se týče vzdělání, jsem absolventka Univerzity Palackého v Olomouci, obory "Učitelství pro první stupeň ZŠ" a "Speciální pedagogika" - rozšiřující studium. Oboru se po dvacetileté praxi na ZŠ ale již nevěnuji (skončila o prázdninách roku 2008). Tato velmi náročná vztahová práce s dětmi s vývojovými poruchami učení mě "jen" měla přivést k nutnosti zamyslet se sama nad sebou a tím, co po mně Život chce...


Všem, kdo už neví kudy kam, zklamalo je všechno, co dosud vyzkoušeli, a přesto cítí neodbytnou touhu, nutnost "cosi" v sobě změnit, najít

Hele, to, cos mi řekl teď ráno, mi dál otevřelo pravděpodobný průhled do tvé situace - co po tobě Život chce!!! No, jak taky jinak, stejné energie přitahují stejné... Jsem v podstatě naprosto přesvědčená, že určitým cílem je donutit tě k rozsáhlejšímu vhledu (tedy bytostnému, celistvému uvědomění) do "mechanismu" Života v jeho Základu.
Jestli sis do teď myslel, že něco "víš" a máš zpracováno, uvidíš v průběhu tohoto procesu svůj kardinální omyl. Přesně jako to začínám odhalovat i já... Proto jsi našel právě mě, abychom si navzájem přihrávali individuálně potřebné momenty a situace, které nás oba posunují dál. Je to naprosto GENIÁLNÍ stav!!!!! I když pro obě strany patřičně náročný.
Všechno ale vždy přichází v přesně dané míře a v přesně zralém času, kdy člověk, který chce vše TEĎ nachystané uvidět, má sílu k tomu zvládnout danou lekci :-)!
Akorát snad je ti jasné, že to zase bude velká vnitřní práce, která bude vyžadovat určité změny ve vnitřním přístupu k danému tématu. Ale vždycky jsme to zvládli, takže věřím, že všechno se děje ve prospěch nás obou ;-). Já se učím stále hlouběji "vidět" věci, které jsem nechtěla vidět prvotně u sebe, tady je zpracovávám, a adekvátně k výsledkům mého postupu přichází "zvenčí" vlastně "stejné" (i když navenek úplně jinak se projevující) úkoly druhých lidí, které jsem teď schopná určitým (opět vývojově přiměřeným) způsobem uvidět i
 v jejich problémech a možná tak aspoň trošku osvětlit, CO SE V TOM ČLOVĚKU DĚJE a co se po něm asi chce.

Přesně tohle je moje vytoužená "práce" a služba Sobě - tedy mně samotné ve druhých, protože oni mi to pořád dávají "sežrat" - rezonující problémy, které mě samu totálně ničí a nutí tyto SPOLEČNÉ energie zpracovávat v sobě, abych je mohla dál přijatelným způsobem přibližovat druhým, mně podobným (v momentálním stavu vnitřních druhů energií a sil), protože VŠECHNO JE JEDINOU PŮVODNÍ ENERGIÍ, která se jenom různě projevuje v různorodosti lidských bytostí (a vůbec všeho, co je).

Tímto chci říct jenom to, že děláme a postupujeme podle Vyšší vůle! Aby sis nemyslel, že po tobě chci nějakou finanční odměnu. I finanční otázky se vyřeší u nás obou, ovšem teprve na základě naší vlastní (v každém individuálně) vnitřní práce na svých dysrezonancích se Sebou, tedy s Podstatou Života, Existence, Bytí, Univerza, na pojmu nezáleží.

Mám velmi vyrovnaný pocit, když neřeknu přímo radost a nadšení, jak se to všechno všeobecně odvíjí :-))).

Kdo by pocítil, že mu mohu být užitečná, napište mi :-).


TOPlist