Struktura blogu

01.03.2020

Existuje - žije - jedině to, čemu je věnována vědomá pozornost. Život a smrt jsou však Jedním. Aby se mohlo zrodit nové, musí staré vyklidit místo, zemřít. Nic se však v Jednom neztrácí úplně. Protože Jedno - Celek - Bůh - je nejenom existencí, ale také vším potenciálem k ní. Je v něm obsaženo všechno, co může být vědomou pozorností zrozeno. Život a smrt tedy není ničím jiným, než neustálou změnou formy. Nikdy se nic neztrácí úplně. Chyby jsou jen pokusy najít správné řešení v Nekonečné Možnosti; moudrost zkušenosti z jejich prožitku stále zůstává.

Tento blog tedy bude mít podobnou strukturu.

Váš pohled bude vždy určen nově zrozenému článku - do doby, než jeho místo zaujme článek další. Starý zemře, ale nezmizí. Bude přesunut do Archivu blogu, aby jeho zkušenost zůstala zachována.

Toto je jediný článek, který jako vysvětlení struktury blogu zůstane na svém místě. Dokud se podmínky nezmění.


TOPlist