Kniha je zrcadlem, v němž spatříme pouze to, co v sobě nosíme. Carlos Ruiz Zafón  

Inspirativní knihy 

Dostupné literatury je v současné době na trhu obrovské množství a člověk se na začátku může cítit jako utopený v oceánu informací. Proto mě napadlo, že uvedené tituly by se mohly stát jakýmsi zkušebním odrazovým můstkem, který vás podnítí k dalšímu hledání své vlastní domácí "první pomoci" v podobě sbírky knih, které vám ve chvílích nejistoty, deprese, pocitů marnosti a beznaděje mohou poskytnout nezbytnou dávku pozitivní energie Pravdy v nich obsažené. Všechny tyto texty totiž pochází z pera lidí, "kteří vědí své", kteří úspěšně prošli nejtěžšími životními zkouškami, přičemž úspěšnost spočívá v pochopení a přijetí nejhlubší moudrosti z jejich prožitku. A vy, stejně jako já, při jejich čtení tuto sílu můžete vnímat, vstřebávat a využít ji k vlastnímu prospěchu :-).

Pochopitelně úplně ze všeho nejlepší je vytvářet si domácí knihovničku z knih, ke kterým vás dovede vlastní srdce, vlastní intuice; které si vás "přitáhnou" samy. Tam totiž najdete největší rezonanci s vlastními energiemi. A už samo toto "hledání" je součástí praktického výcviku ve vnímání, uvědomování si vlastního cítění, cítění hlasu svého srdce, slyšení a poslouchání svého vnitřního Učitele.

Ekhart Tolle

Nová země

Vynikající pro prvopočáteční seznámení se s "problematikou" života, poznání souvislostí, toho, jak jako lidé "fungujeme" na nevědomé úrovni, a představení vysvobozujícího přístupu ke všemu, co žijeme. 

Ekhart Tolle

Moc přítomného okamžiku

Kniha je určena už pro vyloženě připravené (a těmi nemusíte být na vědomé úrovni, energie textů zde obsažených vám může pomoci vytáhnout tuto připravenost do vědomí a rozhodnout se k "činu"). Je třeba ji číst spíš než rozumem - srdcem, cítěním, uvědomováním si rezonancí našich energií s tím, co čteme - já jsem si tento způsob čtení nazvala termínem "spirituální čtení".

Ekhart Tolle

Ticho promlouvá

Jestliže Moc přítomného okamžiku byla prezentována jako kniha "pro připravené", Ticho promlouvá řadím už mezi "nejvyšší level" vnímání a uvědomování si cítění sama sebe. Tento titul je postaven vyloženě na prožitku. Kdo zde bude chtít najít "informace", bude zklamán... Zde můžete najít "pouze" nejhlubší procítění a uvědomění si sama sebe. 

Eduard Tomáš 

celé jeho dílo

Pan Tomáš je obrazně řečeno dědečkem mého duchovního života. Jeho mám od mládí spojeného s pojmem "mystik". Není to čtení jednoduché, je třeba hlubší vnímání, abyste cítili, o čem mluví. Jeho knížky jsem měla jako úplně první, on mě inspiroval v samém počátku. I když mi trvalo celé tři roky, než jsem dozrála a našla sílu vrátit se k jedné z jeho knih (právě této na obrázku) a začít zkoušet meditační praktiky. Od té chvíle jsem pak už nepřestala.

Henepola Gunaratana: Jednoduchá meditace pro každého - cesta buddhistických mnichů

Knih o meditaci a učebnic meditace je na trhu taková spousta, že si podle svého gusta může vybrat opravdu každý, kdo chce.

Také jsem prostudovala řadu metodik. Ovšem ze všech nejvíc mi pomohla právě tato. Tady jsem si TO poprvé dala dohromady, tady jsem si poprvé uvědomila, že to je ono.

Jiddu Krishnamurti

Volnost, která neví

Myšlenky Jiddu Krishnamurtiho mě oslovovaly od chvíle, kdy jsem si přečetla první. Je to další z autorů přímo "mé krevní skupiny". Ale to je špatně řečeno, takže lépe - je to Mistr Života s jehož energiemi souzním. Nesnažte se jej chápat rozumem. On vyžaduje daleko hlubší přístup. Možná právě proto bývá označován za jednoho z nejobtížněji uchopitelných mistrů.

Čhögjal Namkhai Norbu

Dzogčhen Přirozeně dokonalý stav

Praxe dzogčhenu je esencí všech duchovních cest. Jako taková předpokládá vnitřně připraveného člověka, který v sobě rozpoznal rezonanci s tímto stavem. Podle Mistrů dzogčhenu je nutná tzv. transmise od Mistra = předání, tj. předání přímého poznání prvotního stavu naprosté dokonalosti, jenž je od počátku přítomen v každé bytosti. 

Nevím... Rozhodně to asi platí; ale v dnešní době mohutného rozmachu Světla, které k nám přichází v souvislosti s novým Věkem, je stále větší a větší šance, že k této transmisi dojde u připravených bytostí přímo z Prostoru. Můžete tedy vyhledat Mistra (sám Namkhai Norbu poskytuje celosvětově transmisi prostřednictvím internetu), pokud to tak cítíte; ale sama jsem prošla výše zmíněným procesem samostatného zrání a uvědomění, necítila jsem potřebu kontaktovat žádného Mistra.

Takže opět - je to na cítění každého z vás jednotlivě: musíte pozorně vnímat sebe a svůj vnitřní hlas - on vás povede zcela jistě, bezpečně a jedině správně. Pak budete vědět, jestli vše zvládnete sami, nebo využijete energie a popostrčení zkušenějšího člověka.

Čhögjal Namkhai Norbu

Zrcadlo Poučení o bdělém vědomí přítomnosti

Stručný praktický text vysvětlující velmi jasně a názorně základní aspekty dzogčhenu. "Tento text Čhögjal Namkhai Norbu napsal jako hlubší a přesnější výklad principu neustálého bdělého vědomí přítomnosti, které je jedinou náhradou za všechny předpisy a nařízení různých duchovních tradic."

Namkhai Norbu často říká: "Dzogčhen na nikom nevyžaduje, aby změnil svou víru či náboženství, filozofický nebo ideologický názor, aby se stal někým jiným, než kým skutečně je. Žádá nás pouze, abychom se naučili pozorovat sebe sama a poznali svou klec, kterou jsme si sami vybudovali a sami se v ní uvěznili. Učí nás, jak se z ní dostat ven, aniž bychom si vytvořili klec jinou, a to, jak se lze stát nezávislou a svobodnou bytostí."

Kniha pro připravené. Pro zájemce úplného začátečníka v případě samostudia je čtením náročným.

Pierre Franckh 

Zákon rezonance

Vynikající knížka pro uvědomění si toho, jak jsme všichni energeticky provázaní a jak to celé všechno funguje. Kvantová fyzika v akci. Velmi zajímavé, fascinující :-).

I když v knihách P. Franckha (zejména dalších, týkajících se vyloženě práce s realizací přání si něčeho určitého) vnímám možnost pěkného průšvihu, pokud se chytíte metodiky a budete praktikovat pouze realizaci svých okamžitých, třeba i poněkud povrchních tužeb. Proč? Protože jak víte, že právě to, co si momentálně přejete, je právě to, co vás dovede k nejvyššímu uvědomění si sebe... Vím, vidím to ze svého maximalistického přístupu..., někdo řekne - no a co, mně to stačí, hlavně, že budu mít to, co chci teď. Nechť si tedy každý vybere podle sebe.

Greg Braden

Matrix - Božský zdroj; Most mezi časem, prostorem, zázraky a vírou

Hned na přebalu knihy si přečtete: "Kvantová teorie potvrzuje šokující praxi - naše myšlenky mají moc změnit svět!"

Jak stále říkám: "Nevěřte slepě, přesvědčete se o tom na vlastní kůži." Já se o tom přesvědčuji stále, takže pro mě jsou všechny poznatky kvantových fyziků čirou praxí a žitou zkušeností :-). Tento vědecký obor plně potvrzuje fungování Ducha, Prvotního boha, Božského zdroje, z něhož pochází všechno, co je.

"K čemu je dobré třeba vědět, že částice hmoty může být ve stejném okamžiku na dvou místech najednou nebo že se elektrony pohybují rychleji, než myslel Einstein, když tuto znalost žádným způsobem nevyužijeme?

Teprve když dokážeme dát tyto objevy, nad nimiž zůstává rozum stát, do souvislostí se svým uzdravením nebo s prožitky v nákupním středisku, obývacím pokoji, na letišti či ve třídě, kde trávíme svůj čas, začnou pro nás být důležité. Zdánlivou propast mezi záhadami kvantového světa a naší každodenní zkušeností překlenuje právě Božský zdroj."

G.Braden

Amorah Quan Yin: Vývoj lidstva očima Plejáďanů; 2013 začátek nového evolučního cyklu

Tak, jako dvě sestry mohou být naprosto každá jiná a přesto mají společné něco, co je navždy spojuje - základ v původu, tak je tato kniha sestrou Plejádské kosmologie. Předkládá další pohled na "naši historii", na historii vývoje lidstva. I tady vřele doporučuji otevřený přístup, spirituální způsob čtení. Ostatně už v předmluvě od Barbary Hand Clow dostanete principiálně totožné doporučení. Ona tento způsob čtení nazývá "šamanským čtením". Ať tomu budeme říkat jak chceme, podstata je stejná. Na slovech nezáleží, rozhodující je vnímání energie a rezonance. Obě sesterské knihy ve mě vyvolávaly naprosto zásadní vhledy a laviny nejhlubších emocí. Současně s nimi přicházelo uvědomění souvislostí a vidění jádra "problému", jehož těžká energie tak mohla být zpracována a transformována ve světlo a lehkost.

Barbara Hand Clow Plejádské učení 

Nová kosmologie pro Věk Světla  


Pro zájemce o spirituální pojetí sebe s dosud přetrvávajícím zvykem k mnoha věcem přistupovat spíše racionálně to může být informačně náročné čtení... V podstatě jsou zde vyslovena poselství z jiných dimenzí, což může ze všeho nejvíce asociovat literaturu sci-fi. Komu by tedy zatvrzelé mentální bariéry mohly bránit v přijetí zde popsaných záležitostí, tomu poradím jediné: čtete spirituálně; spíš než rozumem - srdcem, cítěním, uvědomováním si rezonancí vašich energií s tím, co čtete.

Kateřina Tučková               Žítkovské bohyně

Vynikající román vycházející ze skutečných událostí.

Wilfried Nelles

Rodinné konstelace

Neustále vnímám, že celý Kosmos je uspořádán holograficky: v každé částečce, v každém "dílku" je obsažen celý Vesmír. Všechno musí být naprosto zřejmé, viditelné, průhledné a jasné. Všechno je vidět ve všem. Naprosto nic nezůstane ukryto. "Skrývá" jeden "dílek" něco před ostatními? Nějaký "jiný dílek" odzrcadlí právě onu "skrytou" skutečnost zcela veřejně. 

A stejně tak "obraz" fungování Prvotního boha, jeho tvořivosti a všech energetických vztahů (které my lidé můžeme vnímat nejen příjemně, ale také jako potíže) ve vzájemné interakci jednotivých typů energií, můžeme pozorovat na soužití rodiny: muže-ženy-dítěte.

Prvotního boha vnímám jako Otce=Matku v jednom, my, stvořené bytosti jsme vznikly ze vzájemného střetu jeho dvou protichůdných energií, právě tak, jako vzniká lidské dítě. I my - vesmírné děti - jsme nezkušení, musíme se učit, jak to všechno pracuje, jak spolupracují nebo se přetlačují jednotlivé energie vesmíru. Jsme vysláni do zapomnění, abychom vykonali tovaryšskou zkoušku, prokázali svou dospělost a poznali, že jsme "doma" stále, že rovnováha energií zůstává zachována (jinak by zkolaboval celý Kosmos).

Wilfried Nelles nás přivádí k přijetí "skutečnosti". Na provázanosti rodových linií, na neoddiskutovatelné spojitosti mezi jednotlivými členy rodiny ukazuje, co je třeba rozumem pochopit a srdcem přijmout, aby se z nás stali svobodní a silní dospělí lidé. Základem našeho vnitřního klidu v oblasti soužití je uspořádání vztahů ke členům naší rodiny a jejich osudům.


Zecharia Sitchin                    Bohové, polobohové            a předkové lidí

Vrcholné dílo o původu lidstva sestavené z překladů sumerských textů. 

Viktor E. Frankl

A přesto říci životu ano Psycholog prožívá koncentrační tábor

Emočně nejnáročnější kniha tohoto výčtu. Je-li pro vás těžké až nepřijatelné smířit se s nějakou náročnou situací, tvrdým osudem, bolestnou emocí, přečtěte si knihu rakouského psychologa s českými kořeny.

Mám-li být upřímná, první třetinu knihy jsem rovnou přeskočila; můj vnitřní hlas mi řekl, že takové extrémní bolesti mám plné emoční tělo a není třeba přidávat další. Autor zde popisuje nejkrutější skutečnosti životních podmínek a psychiky vězně koncentračního tábora.

Tato kniha je ojedinělá tím, že autor byl psycholog a zároveň vysoce duchovně vyspělý jedinec. Jako takový dokázal maximálně výstižně a pravdivě zachytit do nejmenšího detailu všechny odstíny skutečnosti zde - materiální počínaje, přes psychologickou, až po nejvyšší - duchovní sféru. Je až dech vyrážející, že i z tak ponurého a drasticky krutého světa může doslova zářit velikost lidského ducha skrze osobnosti, které jsou konkrétním důkazem, že duch vítězí nad hmotou, protože dokázaly do detailu zúročit a zpracovat nejtěžší výzvy, nejšílenější utrpení...

Neméně cenná je druhá část knihy, divadelní hra Synchronizace v Březince. Právě v ní jsem nalézala největší rezonanční energie (které najdete pouze tehdy, jsou-li i vaše a budete-li číst spirituálním způsobem).                                                         


Rajiv Parti, MD a Paul Perry  

Po smrti se probudit


Moudrost lékaře, který se vrátil z posmrtné cesty.

Anita Moorjani

Musela jsem zemřít

Sdílím každičké slovo této knihy ohledně pohledu na Bytí.

"Jsem přesvědčená, že ty největší pravdy vesmíru neleží vně, ve studiu hvězd a planet.

Sídlí hluboko v nás, ve velkoleposti lidského srdce, mysli a duše.

Dokud neporozumíme tomu, co je uvnitř, nemůžeme pochopit to, co je vně."

Anita Moorjani


Caroline Myssová

Anatomie ducha

Originální pohled na čakry našeho těla. Velmi zajímavá a obohacující kniha!

Tady mi "spínalo" opravdu hodně skutečností...


Agapi Stassinopoulos 

Zamilovaní bohové               a bohyně

Americká autorka řeckého původu Agapi Stassinopoulos ve své knize Zamilovaní bohové a bohyně oživuje antické mýty a přibližuje jejich moudrost současným čtenářkám a čtenářům. Pomocí "archetypů" hlavních olympských bohyní a bohů osvětluje fungování milostných a partnerských vztahů. Tato originální, poutavá a přitom hluboká mytologická reflexe nám umožní porozumět našim vlastním pocitům, potřebám a touhám a touhám našeho partnera. 

Kathrin Sohst

Citlivost jako výhoda

Jak proměnit svou citlivost v sílu

Připadáte si od malička "divní", protože svět vnímáte jinak než ostatní a nevíte si s tím rady? Nejspíš patříte mezi 15 - 20 % vysoce citlivých lidí. Čtení této knihy pak pro vás bude jako balzám na bolavou duši, jako osvěžení a posílení, že v tom nejste sami, že jsou tu další, vám podobní, kteří jsou možná ve svém sebepoznání dál než vy, a proto vám mohou ukázat, že vaše dosud odsuzovaná slabost a zmatení mohou být i výhodou.TOPlist